Bilanço Nedir?

a year ago   •   .4 min read

.By Meylin Koç
Photo by Kelly Sikkema / Unsplash
.Table of contents

Mali işlemler arasında en sık kullanılan terimlerden bir tanesi de bilançodur. Bilanço, özellikle dönem sonlarında kar/zarar tablosu ile ilişkili olarak, belirli muhasebe standartları çerçevesinde oluşturulur. Muhasebe kaydı tutan tüm işletmeler için finansal raporlama standartları özelinde bilanço hazırlamak yasal bir yükümlülüktür.

Kısacası bir işletmenin, ilgili dönemde, o andaki mali duruma yönelik önemli detaylar veren finansal bir tablodur.

İşletmeler, mali durum analizi yapabilmek ve finansal aksiyonlarını belirlemek için pek çok göstergeden yararlanmaktadır. Bilanço da bu anlamda en önemli mali tablolardan bir tanesidir. Genel prosedürde bilançolar; 3, 6, 9 aylık ve 1 yıllık periyotlarda hazırlanmaktadır.

Bilanço Ne İşe Yarar?

İşletmelerin bilanço tutmak için birçok sebebi bulunur. Öncelikle 1. sınıf tüccarların bilanço kaydı tutması ve bilgileri noter tasdikli bir bilanço defterine kaydetmesi zorunludur. Ancak bilanço hazırlamak yalnızca yasalara uymak için yapılması gereken bir işlem değildir.

Bilanço, işletmelerin finansal durumunun tamamıyla görünür olmasını sağlar. Böylece şirketlerin tüm gelir, gider ve varlıkları rahatlıkla analiz edilebilir.

Şirketlerin finansal durumunun analiz edebiliyor olması, doğru kararlar almasını ve doğru stratejiler izlemesini de kolaylaşır.

Bilanço Türleri Nelerdir?

Bilançonun birçok farklı türü bulunur. Birbirinden farklı işlevlere sahip bilanço türleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Karşılaştırmalı Bilanço

İsminden de anlaşılacağı üzere tutarların karşılaştırılmasına dayanır. Geçmiş bir tarihe ait bilançonun, yeni bilanço dönemiyle karşılaştırılarak elde edilir.

Hesap Şeklinde Bilanço

T şeklinde düzenlenen bilanço modelidir. Pasif varlıklar sağa, aktif varlıklar sola yerleştirilir.

Analitik Bilanço

Bilançoların analizlere uygun bir biçimde hazırlanmasıdır. Hesap tutarları ve diğer tüm değişkenlerin farklı bir şekilde toparlanıp analize hazır olması anlamına gelir.

Mali Bilanço

Yasalara uygun bir biçimde hazırlanmış, kavramsal hesaplamayı içeren bilanço türüne mali bilanço denir.

İşletme Bilançosu

İşletmenin belirli bir döneme ait bilanço tablosuna işletme bilançosu denir.

Ticari Bilanço

Ticari yaşamın gerektirdiklerine ve muhasebedeki kuramı uygulamalarına göre hazırlanan bilanço çeşitleridir.

Konsolide Bilanço

Ana bir şirkete bağlı olan, ve şirket çatısı altında bulunan işletmelerin belirli bir tarihte finansal durumların toplu hale getirilmiş şekilde gösterildiği bilançodur.

Bilanço Nasıl Hazırlanır?

Bilanço hazırlamak için uygulamanız gereken beş temel adım bulunur. Bu adımlar aşağıdaki gibi listelenebilir.

Ticari Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?
Ticari fatura; gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan kesin faturadır.

Raporlayacağınız Zaman Aralığını Belirleyin

Öncelikle, raporlama tarihini ve raporlayacağınız zaman dilimini seçmeniz gerekmektedir.

Örneğin, raporlama döneminiz Q1 (1 Ocak - 31 Mart) ise, raporlama tarihiniz aynı yılın 1 Nisan'ı olabilir. Birçok işletme rapor oluştururken, üç aylık aralıklarla ve sürekli olmasına özen gösterir.

Varlıklarınızı Düzenleyin

Varlıklarınızı cari ve sabit olmak üzere iki kategoriye ayırabilirsiniz. Düzenlediğiniz her bir varlığı uygun kategori içinde göstermeniz gerekir. Ardından, kategorilerinizin alt toplamlarını belirleyerek ve tutarlarını toplayın.

Yükümlülüklerinizi Belirleyin

Yükümlülükler de kısa vadeli ve uzun vadeli olarak kategorilere ayrılmalıdır. Ardından, varlıklarda da uygulandığı üzere yükümlülükler alt toplamlara ayrılır ve toplanır.

Öz Kaynakları Hesaplayın

Sermaye ve birikmiş kazançlar yani öz kaynaklar da ayrı ayrı sınıflandırılarak raporlamaya dahil edilir.

Toplam Varlıkları Borç ve Öz Kaynaklarla Karşılaştırın

Bilançoda yer alan varlıklar, yükümlülükler artı değerdeki özkaynaklara eşittir. Finansal durumunuz hakkında geçerli bir bilgi sahibi olmak için bilançonuzun bu eşitliği sağladığından emin olmanız gerekir.

Bilançonun genel amacı, şirketin sahip olduğu ve borçlu olduğu değerleri göstermekle beraber, ilgili birimlere şirketin mali durumu hakkında bir bilgi vermektir. Özellikle yatırımcıların bir bilançoyu nasıl kullanacaklarına, analiz edeceklerine ve okuyacaklarına hakim olmaları önemlidir.

Bilanço Neden Önemlidir?

Bilanço, işletmenizin mali durumu ile ilgili genel bir fikir sahibi olmanızı sağlar. İşletmeniz finansal açıdan iyi bir gidişata sahipse, yatırımcılar bilançonuzu inceleyebilir ve yatırım yapma süreçlerinde kârlı bir işletmeniz olup olmadığını kontrol edebilirler.

Bilanço aynı zamanda finansal sorunları teşhis etmenize ve işletmenizin zaman içindeki mali performansını izlemenize yardımcı olabilir.

Ayrıca işletmenizin bankalardan kredi alıp almamanız gerektiğine dair uygunluğunu bildirir.

Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, işletmeleri takip etmek için bilançoları incelerler. Çünkü bilançolar bir işletmenin büyüyeceğini ve gelişeceğini gösteren önemli yol haritalarıdır.

Şirketlerin bilançosu ve mali tablolarına ilişkin notların, şirketin diğer mali tabloları ile birlikte değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Ödemeleriniz wamo İle Güvende!

Yurt dışına açılan veya açılmak isteyen girişimlere hizmet sunan, finansal servis platformu wamo; sağladığı dijital altyapı sayesinde, şirketlerin yurt dışı pazarlarında banka hesabı açmalarını kolaylaştırıyor.

Kullanıcılarının her an ve her yerden ticaret yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Ayrıca kullanıcılar, anında ve 7/24 ödeme seçenekleri gibi çeşitli avantajlar sunan wamo ile; kartlarını yönetmek, limit oluşturmak, hesaplar arası para transferi gerçekleştirmek, fatura ödemelerini son derece pratik bir şekilde yönetmek gibi çok daha fazla işlem yapabiliyor.

Siz de dijital harcamalarınızda yeni nesil teknolojileri ve sonsuz güveni keşfetmek için wamo’yu ziyaret etmeyi unutmayın!

.Subscriber