KOBİ Nedir? KOBİ Destek Kredisi Nasıl Alınır?

a year ago   •   .4 min read

.By Meylin Koç
Photo by Microsoft 365 / Unsplash
.Table of contents

Küçük ve orta boyutlu işletmelere KOBİ denir.

Bir işletmeninin KOBİ sayılabilmesi ve onlar için düzenlenen hizmet, yapılandırma, teşvik gibi hizmetlerinden yararlanabilmesi bazı şartları karşılamaları gerekmektedir.

Bu içeriğimizde “KOBİ Kapsamına Giren İşletmeler Hangileridir? KOBİ Kredisi Nedir?, KOBİ’ler Hangi Krediden Faydalanabilir?” gibi birçok soruyu detaylandıracağız.

KOBİ Nedir?

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış ya da mali bilançosu 250 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler” olarak tanımlanmıştır.

Bir şirketin KOBİ kapsamına girmesi ve KOBİ’lere özel teşvik, hibe gibi desteklerden yararlanabilmesi için yönetmelik ve belirlenen yapısal ve mali şartları sağlıyor olması gerekir.

Yönetmelikte yapılan bu tanıma göre mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta ölçekli işletmeler KOBİ kapsamına girmektedir.

 • Mikro işletmeler: Yıllık çalışan sayısı 10 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı ve mali bilançosu 3 milyon TL’den fazla olmayan işletme türüdür.
 • Küçük işletmeler: Yıllık çalışan sayısı 50 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı ve mali bilançosu 25 milyon TL’den fazla olmayan işletme türüdür.
 • Orta büyüklükteki işletmeler: Yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış miktarı ve mali bilançosu 125 milyon TL’den fazla olmayan işletme türüdür.
Photo by Mailchimp / Unsplash

KOBİ Kapsamına Giren İşletmeler Hangileridir?

KOBİ’ler; çalışan sayıları, mali bilgileri, sermaye ve oy hakkına ilişki durumlara bağlı olarak 3 türe ayrılmaktadır. Bu türler bağımsız, orta ve bağlı işletmelerdir.

Bağımsız İşletmeler

Kamu kurum ve kuruluşların veya başka işletmelerin %25 veya daha fazla hissesine sahip olmayan işletmeler bağımsız işletme olarak nitelendirilir. Yani, başka bir işletmenin %25’inden fazlasına sahip olmamalıdır. Bu işletmelerde konsolide hesaplar düzenleyemezler aynı zamanda konsolide hesaplar düzenleyen başka bir şirketin hesaplarında da yer almazlar.

Ortak İşletmeler

Bir işletme ortak işletme olarak nitelendirilmesi için bu işlemenin üzerinde tek ya da bağlı işletme hakim olmamalıdır. Başka bir işletmenin sermayesinin ya da oy hakkının üzerinde %25 -%50’si arasında söz hakkı bulunmamalıdır. Aynı zamanda, ortak işletmelerinin kendi oy hakkı ve sermayesi üzerinde %25 - %50 oranında başkasının söz hakkı da bulunmamalıdır. Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, ortak işletmeleri belirleyen nota sermaye ve oy hakkıdır.

Bağlı İşletmeler

Bir işletme bir başka işletmenin sermaye hem de oy hakkının çoğunluğuna sahip ise bağlı işletme olarak nitelendirilir. Bir işletmenin yönetim, denetim kurulu üyelerinin atanması, üyelerinin azledilmesi ve denetim yetkisine sahip olmalıdır. Bir işletmenin ortağı veya hissedarı olunması durumunda yapılan anlaşmalarda tek başına söz sahibi olmalıdır. Sıralanan şartlardan herhangi birine sahip olunması durumunda bağlı işletme statüsünde yer almak için yeterlidir.

KOBİ Kredisi Nedir?

KOBİ’ler ticari hayatta tutunabilmek ve faaliyetlerini devam ettirebilmek için büyük ölçekli işletmelere göre daha fazla finans desteğe ihtiyaç duyabilirler. Bu sebeple hem bankalar hem de devlet KOBİ’leri destekleyici çeşitli avantajlar sunmaktadır. KOBİ kredisi de bu desteklerden biridir.

KOBİ’ler halk arasında “esnaf” olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple KOBİ kredisi aynı zamanda “esnaf kredisi” olarak da adlandırılır. Esnaf kredisi ile bankalar, çeşitli kredi imkanları sunar. Bu krediler sayesinde KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine daha kolaylıkla devam etmeleri amaçlanır.

KOBİ’ler Hangi Kredilerden Faydalanabilir?

KOSGEB tarafından verilen girişimcilik belgesini alan kişiler, farklı taraflardan sunulan KOBİ destek kredilerine başvurma hakkına sahip olmaktadır. Hem kamu bankalarının hem de özel sektör tarafından işletilen bankaların KOBİ’lere özel birçok destek kredi paketleri mevcuttur. Kredi başvurusu yapılacağı zaman öncelik olarak işletmenin çalıştığı ve şirket hesabının bulunduğu bankayı tercih etmek daha doğru olur. Bankalar, sürekli müşterilerinin kredi başvurularına daha olumlu yanıtlar vermektedir.

KOBİ’lere özel destek paketleri bulunan bankalar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Türkiye İş Bankası
 • Akbank
 • T.C. Ziraat Bankası
 • Halk Bank
 • QNB Finansbank
 • Vakıfbank
 • Denizbank
 • Yapı ve Kredi Bankası
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası

Bu bankalardan herhangi birine giderek KOBİ destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Şubeye gitmeden başvuru yapabilmenize imkân tanıyan bankalar da mevcuttur. Bu başvurular mobil uygulama, internet bankacılığı veya SMS aracılığıyla yapılır.

KOBİ Destek Kredisi Nasıl Alınır?

KOBİ destek kredileri sayesinde birçok işletme, faizsiz kredi alarak işletmesini geliştirip büyütebilir. Ancak bu kredileri almak için bazı kriterleri sağlamak gerekir. KOBİ destek kredisi almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir;

 • İşletme sahibi tarafından internet üzerinden KOSGEB sitesine girilir.
 • Sitede bulunan geleneksel girişimci veya ileri girişimci derslerinden birine kayıt olur.
 • Dersler online olarak takip edilmektedir. Eksiksiz bir şekilde tamamlanır.
 • Dersleri tamamlayan işletme sahiplerinden yeterli şartları karşılayanlar KOBİ destek kredisine başvurmaya hak kazanmış olur.

Bu içeriğimizde “KOBİ Nedir?” sorusunu cevaplandırdık. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere.

.Subscriber