Vergi Nedir?

a year ago   •   .2 min read

.By Meylin Koç
Photo by FIN / Unsplash
.Table of contents

Devletlerin, kanunlarca belirlenen kurallara uygun olarak kişi ve kurumlardan talep ettikleri paraya, vergi adı verilir.

Devletler, vatandaşlarına güvenli ve refah bir yaşam alanı oluşturmak için yüksek tutarlarda harcama yaparlar. Vatandaşlara sunulan hizmetler arasında; sağlık hizmetleri, yollar ve ücretsiz eğitim örnek olarak verilebilir.

Bir diğer önemli konu olan ülke güvenliği içinse, orduya bütçe ayrılması gerekir. Bahsi geçen bu harcamalar, vatandaşlardan elde edilen vergiler ile karşılanır.

Her ülkenin kendine özgü, farklı vergi türleri bulunur. Ancak bütün vergiler dolaylı ve dolaysız olarak ikiye ayrılabilir.

Dolaylı Vergi Nedir?

Dolaylı vergi, tüzel veya gerçek kişilerin gelirine göre değil, yapılan ekonomik faaliyetler üzerinden belirlenir. KDV ve ÖTV dolaylı vergiye örnek olarak verilebilir.

Dolaysız Vergi Nedir?

Dolaysız vergi, direkt olarak kişilerin gelirine orantılı olarak toplanan vergi türüdür. Gelir vergisi ise bu vergi türünün en popüler örneklerinden bir tanesidir. Doğrudan kazanca bağlı olarak vergilendirilir.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Ülkemizde, birçok farklı vergi çeşidi bulunmaktadır. Bazı vergilerin kişi ve kurumlar tarafından bilinirliği yüksek olsa da bazılarının yalnızca küçük bir topluluk tarafından ödenmektedir.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız vergilerden en çok bilinenleri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Damga Vergisi
  • Emlak Vergisi
  • Gümrük Vergisi

Vergiler ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Türkiye’deki vergiler ve vergilendirme sistemi ile ilgili sık sorulan soruları bu başlık altında cevaplayacağız.

Vergi Matrahı Nedir?

Vergilendirilecek olan kazancın belirlenmesinde ve ödenecek vergi miktarının hesaplamasında, vergi matrahı kullanılır. Advalorem matrah ve spesifik matrah olarak iki farklı matrah çeşidi bulunur.

Vergi Levhası Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan, kişi veya kurumlara ait kazanç ve bu kazanç ile ilgili vergi tutarları gibi temel bilgileri içeren belgeye vergi levhası adı verilir. Vergi ödemekle yükümlü olan bütün mükelleflerin vergi levhası bulundurma zorunluluğu vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi levhaları düzenli olarak kontrol edilir.

Vergi Barışı Nedir?

Herhangi bir vergiyi ödemekle yükümlü olan vatandaşların, vergilerini ödeme yükümlülüklerini yerine getirememeleri sebebiyle vergi borcu doğar. Bu borcun, devlet ile vatandaş arasında belirli şartlar belirlenerek yapılandırılması ve ödeme takvimine bağlanması, vergi barışı olarak adlandırılır.

.Subscriber